SOMMAIRE
Titre : Tárgymutató az Orsz. Magyar Képzőművészeti Társulat 1898. évi : tavaszi nemzetközi kiállitására - Tavaszi nemzetközi kiállitás, Budapest, 1898.
Auteur : Collectif.
Éditeur : Budapest : Franklin-Társulat Könyvnyomdája. - 1898.
Format : 22 x 15 cm. 35 pages.
Localisation : Hongrie : Budapest - Országos Széchényi Könyvtár. Cote : Kny.C 689 - 43.899/A. 1898.
Notes : Catalogue de l'exposition internationale organisée par la Országos Magyar Képzőművészeti Társulat en 1898. L'exposition fait partie la tournée organisée par La Plume suite à l'exposition de Mucha (La Plume).
CONTENU :
: Couverture (non Mucha).

   Tavaszi nemzetközi kiállitás, Budapest, 1898. Couverture zoom


: 511. Monte Carloi Plakát. Reproduction d'une épreuve lithographique pour l'affiche Monaco. Monte-Carlo.

   511. Monte Carloi Plakát zoom


: Liste des oeuvres exposées (avec les prix de vente):

- 255-258 : Plaltáttervezetek. Vízfestmények. Eladók.
- 259-260 : Czimlaptervezetek. Vízfestmények. Eladók.
- 261 : Chansons d'aieules czímlapja. Eredeti rajz. 15 frt.
- 262 : Menu-kártya. Vízfestmény. 60 fit.
- 263 : Karácsonyi meghívó. Vázlat. 20 frt.
- 264-265 : Dekoratív panneau tervezetek. Eredeti rajzok. Egyenkint 60 frt.
- 266 : Jeanne d'Arc bevonulása Orleansba. Üvegfestmény tervezete. Vízfestmény. 90 frt.
- 267-269 : Plakáttervezetek. Eredeti rajzok. Eladók.
- 270 : Farniente. Naptárvázlat. 30 frt.
- 271 : lllustration. Czímlapvázlat. 30 frt.
- 272 : Tanulmány. Vízfestmény. 90 frt.
- 273 : A tél. Vizf. vázlat. 120 frt.
- 274 : A hó. Vízf. vázlat. 120 frt.
- 275 : Ronceveauxi Roland. Üvegfestménytervezet. 75 frt.
- 276-283 : Tanulmányok. Vízf. Váziatok. Eladók.
- 284 : Nötanulmány. Vízfestmény. Vázlat. 36 frt.
- 285 : Leydeni János lefejezi egyik feleségét. Vízf. 135 frt.
- 286 : A Nagy Választófejedelem a franczia kivándorlottakat fogadja Koblenzben. Vízfestmény. 150 frt.
- 287-288 :Nőtanulmányok. Eredeti vázlatok. Eladók.
- 289 : Szent Hubert. Üvegfestménytervezet kiviteli kartonja. Vízfestmény. 240 frt.
- 290 : Jeanne d'Arc bevonulása Orleansba. Üvegfestménytervezet kiviteli kartonja. Vizf. 240 frt
- 291 : Ronceveauxi Roland. Üvegfestménytervezet kiviteli kartonja. Vízfestmény. 240 frt.
- 292-293 : Az asztal vége. A könyv csókja. Vízf. 20 frt.
- 294 : Nötanulmány. Eredeti rajz. 36 frt.
- 295 : Férfi tanulmány. Eredeti rajz. 25 frt.
- 296 297 : Nőtanulmányok. Eredeti rajzok. 45 frt.
- 298 : Nö és férfi tanulmány. Eredeti rajz. 60 frt.
- 299 : Nötanulmány. Eredeti rajz. 36 frt.
- 300 : Keleti nötanulmány. Eredeti rajz. 36 frt.
- 301 : Nötanulmány. Eredeti rajz. 36 frt.
- 302-349 : Tanulmányok. Eredeti vázlatok. Eladók.
- 350-352 : Eredeti vázlatok. Egyenként 20 frt.
- 353-479 : Eredeti vízfestmények. Az Ilsée czímü diszmühöz. Eladók.
- 480-483 : Emléklapok a Nápolyi királyné ö felségének. Egyenként 90 frt.
- 484 : Merengés. Eredeti rajz. 75 frt.
- 485-491 : Tanulmány vázlatok. Eladók.
- 492-497 : Nőtanulmányok. Eredeti rajzok. Eladók.
- 498 : Le Quartier Latin czímlapjának tanulmánya. 32 frt.
- 499 : Nöi tanulmány. Eredeti rajz. 25 frt.
- 500 : Az ütközet után. 60 frt.
- 501 : Az orosz czár párisi látogatása emlékére készített vizfestmény vázlata. 45 frt.
- 502 : A Comédie francaise előcsarnokában. 75 frt.
- 503 : Szent Borbála. Üvegfestm. tervezet. 75 frt.
- 504-509 : Tanulmányok. Eredeti rajzok. Egyenként 32 frt.
- 510 : Czimlaptervezet. Eredeti rajz. 120 frt.
- * 511 : Monté Carlo. Plakát. Eredeti vízfestmény. 600 frt.
- 512 : A La Plume czímlapja. Eredeti viztestmóny. 85 frt.
- 513 : Salambo. Vizfestmény. 125 frt.
- 514 : Nagy Károly meghódítja a Saxonokat. Vízf. 115 frt.
- 515 : Pierre de Vignes meggyilkoltatása. Vízf. 115 frt.
- 516 : Szent Erzsébet vezeklése. Vízfestmény. 115 frt.
- 517 : Szent Adalbert halála. Vízfestmény. 115 frt.
- 518 : Bécs ostroma a törökök által. Vízfestmény. 115 frt.
- 519 : Barbarossa Frigyes és a milánóiak. Vizf. 115 frt.
- 520 : II. Rudolf és csillagásza. Vizfestmény. 115 frt.
- 521 : Miksa császár vadászkalandja. Vízf. 115 frt.
- 522 : Habsburgi Rudolf és II. Ottokár. Vízf. 115 frt.
- 523 : Ka tt kivégzése. Vizf. 115 frt.
- 524 : Egy karolingeni herczeg fölkenetése. Vízf. 115 frt.
ANNEXE :
1897 : Affiche pour Monaco. Monte-Carlo. Lithograhie 110 x 76 cm. Imprimerie F. Champenois, Paris. L'affiche fut commandée par le Prince de Monaco pour maintenir de bonnes relations avec la Société des Bains de Mer.

   Affiche pour Monaco. Monte-Carlo zoom


1897 : Affiche pour Monaco. Monte-Carlo, version pour les Chemins de Fer P. L. M.. Lithograhie 110 x 76 cm. Imprimerie F. Champenois, Paris.

   Affiche pour Chemins de Fer P. L. M zoom


1897 : Épreuve lithographique avant la lettre. La signature de Mucha est décalée vers la droite. Le dessin du personnage féminin diffère légérement de celui de l'affiche finale. Cette oeuvre aurait été achetée alors pour la moitié de son prix de vente par le Szépmûvészeti Múzeum de Budapest. Cf. Na nové květy, Volné Směry.

   Monaco. Monte-Carlo. Épreuve lithographique zoom


1897 : Étude préparatoire.

   Monaco. Monte-Carlo. Étude préparatoire zoom


1897 : Étude préparatoire. Crayon sur papier.

   Monaco. Monte-Carlo. Étude préparatoire zoom retour   mis à jour le 15-09-2013   haut